Slovník (S)


, 1038x4. duben 2016Samorodné

Druh tokajského vína, které se vyrábí v létech, kdy se nevytvořily cibéby. Sklizené hrozny se drtí a drť se nechá 24 hodin naležet, vylisovaný mošt se plní do dřevěných sudů. Může to být víno suché i ... více

, 1155x4. duben 2016Samotok

Název pro mošt a také pro víno vzniklé ze samovolného odtoku moštu z drti před lisováním. Takový mošt má více kyseliny vinné, méně dusíkatých látek, popelovin a podstatně méně tříslovin.

, 1019x4. duben 2016Šampaňské

Celá francouzská vinařská oblast Champagne vyrábí pouze víno s názvem Champagne. Je to zvláštní šumivé víno, jeho výroba podléhá rozsáhlým a přísným usměrněním.

, 1052x4. duben 2016Šarže

Množství druhově stejných výrobků, které byly vyrobeny za stejných podmínek a stejným způsobem.

, 1093x4. duben 2016Scezování moštu

Částečným oddělením moštu od drti hroznů před lisováním lze lépe využít kapacity lisu. Mošt se odděluje scezováním ve scezovacích nádržích s různě uspořádanými síty nebo ve šroubových scezovacích nebo... více

, 1134x4. duben 2016Sec

Francouzský výraz pro suché víno, užívaný hlavně u šumivých vín.

, 1257x4. duben 2016Sedimentace moštu a vína

Samovolnou sedimentací moštu se odděluje mošt od hrubých částic jako jsou úlomky třapin, nahnilé části drti, zbytky postřikových látek, zemina ze znečištěných hroznů. Odstraněním těchto kalů se dosáhn... více

, 1065x4. duben 2016Sekt

Označení jakostního šumivého vína.

, 1091x4. duben 2016Sekundární aroma vína

Sekundární aroma vína je jednou ze složek aroma vína. Vzniká biochemickými reakcemi při zpracování, kvašení a zrání vína vazbami těkavých složek na sebe navzájem a na složky primárního aroma.

, 1142x4. duben 2016Síra

Chemický prvek atomového čísla 16 se značkou "S". Ve vinařství je významný v několika svých podobách. Síra je jedním z důležitých makroprvků ve výživě rostlin. Síra a její sloučeniny jsou též základní... více

, 1626x4. duben 2016Síření vína

Oxid siřičitý působí jako redukční látka a jako konzervační prostředek. Váže se jím kyslík ve víně, což chrání víno před enzymovými i neenzymovými oxidacemi. Pokud se drť hroznů okamžitě lisuje, není ... více

, 1585x4. duben 2016Sirka ve víně

Názvem sirka je označován obsah sirovodíku ve víně, který se prozrazuje nepříjemným zápachem po zkažených vejcích. Jeho vznik není zcela objasněn. Objevuje se hlavně v mladých vínech a je nejpravděpod... více

, 1049x4. duben 2016Skladování vína

Vína špičkové jakosti se po naláhvování skladují několik měsíců nebo i roků ke zrání na láhvích.

, 1071x4. duben 2016Sklenky na víno

K dokonalému ohodnocení všech vlastností vína jsou nejvhodnější sklenky z krystalového, čirého, průhledného skla. Musí být prosty jakéhokoliv broušení nebo zdobení potisky. Musí mít dostatečně dlouhou... více

, 1069x4. duben 2016Sklepmistr

Technický zaměstnanec, který řídí praktické úkony při výrobě a školení vína, při jeho láhvování, skladování, adjustaci. Rozhodování mu usnadňuje provozní laboratorní kontrola vín.

, 1095x4. duben 2016Sklizňová zralost

Zásadně je třeba dosáhnout plně vyzrálých hroznů. Termín sklizně však závisí do určité míry na typu vína, jakého by se mělo dosáhnout, a na zdravotním stavu hroznů.

, 1058x4. duben 2016Školení vína

Souhrnný název pro technologické operace, které následují po prvním stočení vína s kalů. Jedná se o zejména čiření, filtrování, ošetření chladem a teplem, zákroky ke stabilizaci, přípravu na láhvování... více

, 1149x4. duben 2016Skorák

Skorák nebo ranina jsou lidové názvy pro rané odrůdy révy.

, 1119x4. duben 2016Skutečný obsah alkoholu

Skutečným obsahem alkoholu v objemových procentech je počet objemových jednotek čistého alkoholu, které obsahuje výrobek při 20°C ve 100 objemových jednotkách výrobku. Lze tedy přímo stanovit analytic... více

, 1088x4. duben 2016Sladká rezerva

Nezkvašený, sterilovaný révový mošt, který se v Německu přidává při sterilním plnění láhví k vínu, aby se docílil zbytek cukru.

, 982x4. duben 2016Sladké víno

Obsah zbytkového cukru v dotyčném víně je minimálně 45 g/l.

, 1057x4. duben 2016Slámové víno

Název vína s přívlastkem, které vzniklo z hroznů dosoušených po sklizni na slámě. Užívá se názvů víno slámové nebo poslamné. Pro takovou výrobu se musí nechat hrozny dobře vyzrát a nesmějí být poškoze... více

, 1221x4. duben 2016Sluchový vjem

I víno se může hodnotit sluchem - např. intenzita a délka perlení u šumivých vín.

, 1113x4. duben 2016Směs vín

K výrobě známkových vín se užívá nejčastěji směsí vín několika odrůd, což umožňuje udržovat charakter a jakost na stabilnější úrovni nezávisle na ročníkových změnách. Je to velmi obvyklé u červených v... více

, 1082x4. duben 2016Sommelier

Osoba, která je v gastronomii pověřena vína vybírat, nakupovat, vhodně skladovat, doporučovat, sestavovat vinný lístek a popř. menu a kombinaci jídla a jednoho či více vín. Zajišťuje též servis vína u... více

, 1028x4. duben 2016Spontánní kvašení

Révový mošt se rozkvasí bez přídavku čisté kvasniční kultury sám spontánním kvašením. Zahajují ho kvasinky apikulátní, které mají velkou rozmnožovací schopnost a prokvašují do 3-5% obj. alkoholu, pak ... více

, 1053x4. duben 2016Spumante

Italský název pro šumivé víno. Lehce perlící víno se označuje frizzante.

, 1098x4. duben 2016Stabilizace vína

Souhrnný pojem pro celou řadu technologických zásahů, které vedou k tomu, aby se víno naplněné do láhví uchovalo čiré a barevně i chuťově doznávalo jen pomalé změny vyvolané stárnutím.

, 1062x4. duben 2016Stáčení vína

Stáčení vína je přemísťování vína z jedné nádoby do druhé.

, 1531x4. duben 2016Stařinka vína

Rozlišujeme dva typy stařinky: 1. Žádoucí - u vín, která putují k své konzumní zralosti dlouhá desetiletí. Změny redoxního potenciálu, vývoj terciárních buketních látek, esterifikace, reakce látek pol... více

Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)