Slovník (Z)


, 1643x4. duben 2016Zahuštěná hroznová šťáva

Jde o hroznovou šťávu zahuštěnou odpařením vody na cukernatost alespoň 51°Bx. Tento produkt není použitelný při výrobě vína, je určen výhradně k výrobě nealkoholických nápojů.

, 1570x4. duben 2016Zahuštěný hroznový mošt

Je definován jako nekaramelizovaný hroznový mošt, který byl vyroben částečným odstraněním vody a vykazuje při 20°C minimální hodnotu cukernatosti 50,9%.

, 3561x4. duben 2016Zastavení kvašení

Proces kvašení se přirozeně zastaví, až jsou téměř veškeré zkvasitelné cukry prokvašeny. V moštech s vysokou koncentrací cukrů zabrání úplnému prokvašení cukrů vysoký obsah alkoholu, jehož koncentraci... více

, 1165x4. duben 2016Zbytkový cukr

Též reziduální; cukr, který neprokvasil a zůstal ve víně. Podle výše zbytkového cukru se rozeznává víno suché, polosuché, polosladké a sladké.

, 1121x4. duben 2016Zemské víno

Je v podstatě lepší stolní víno. Mimo geografického označení, které může být uvedeno na etiketě, požívá i dalších výsad, ty jsou ale v různých členských zemích odlišné. U nás je to možnost uvedení odr... více

, 1352x4. duben 2016Živé víno

Jedná se o víno s mírným obsahem CO2. Může jít o víno mladé, tedy po fermentaci, které si zachovává svěží a mladistvé tóny, s reziduálním CO2, a nebo o víno, v kterém v důsledku různých faktorů nastar... více

, 1551x4. duben 2016Známkové víno

Známkové víno je většinou vyrobeno ze směsi několika odrůd, ale může být i z odrůdy jedné. Rozeznáváme známková vína podniková, kdy příslušnou známku vyrábí jen jeden podnik, většinou velkokapacitní. ... více

, 1117x4. duben 2016Zrání vína v láhvi

Víno je biologicky činné i po naláhvování. Přestože bylo zbaveno mikroorganizmů, procházejí v něm významné chemické i biochemické změny.

Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)