Slovník (E)


, 1293x4. duben 2016Enologie

Enologie (z řeckého oinos = víno, logos = věda) je vědní obor pojednávající o víně, to je o surovině na jeho výrobu, o výrobě, ošetřování, stabilizaci, nemocech a vadách, zrání, přirozených přeměnách ... více

, 1155x4. duben 2016Esence

Ve vinařství se pod tímto názvem rozumí zahuštěné extrakty z hrozinek používané při výrobě přírodních dezertních vín v Řecku nebo v Tokajské vinařské oblasti.

, 1206x4. duben 2016Esterifikace

Tvorba esteru reakcí jedno-či vícesytného alkoholu s kyselinou a nebo jejím derivátem za odštěpení vody.

, 1210x4. duben 2016Extrakce barviva

Při výrobě červených vín se barvivo ze slupek modrých hroznů získává buď nakvášením rmutu (odzrněných a rozdrcených hroznů), nebo záhřevem drti na 60°C a jejím macerováním 6-12 hodin a pak lisováním.

, 1180x4. duben 2016Extrakt ve víně

Veškeré látky zůstávající po odpaření z určitého množství vína nazýváme extrakt. Jsou to: cukry, kyseliny, minerální látky, třísloviny, barviva, glycerin, bílkoviny. Množství extraktu kolísá podle odr... více

Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)