Slovník (O)


, 1047x4. duben 2016Obsah alkoholu

Rozlišuje se skutečný, možný, celkový a přirozený obsah alkoholu. Každý z nich se vyjadřuje v % objemových nebo hmotnostních.

, 1143x4. duben 2016Octovatění

Víno má ostře kyselou chuť a vůni po octu. Je to nejtěžší onemocnění vína, které nelze vyléčit. Při lehkém případu víno sterilně zfiltrovat, pak scelit se zdravým vínem.

, 1120x4. duben 2016Odalkoholizované víno

Víno vyrobené běžným způsobem a poté speciální šetrnou destilací zbavené alkoholu tak, aby ostatní složky zůstaly zachovány.

, 1194x4. duben 2016Odbourání kyselin

Snižování obsahu kyseliny jablečné biologicky (mléčná + CO2) a snížení kyseliny vinné vznikem vínanů.

, 1018x4. duben 2016Odrůdová vůně

Ve vrstvách dužniny těsně pod slupkou je uloženo množství různých aromatických látek typických pro danou odrůdu. Tyto primární aromatické látky se přenášejí do vína. Nejvíce se jich tvoří v místech, k... více

, 2899x4. duben 2016Odsíření vína

Překročení obsahu oxidu siřičitého ve víně, případně v moštu, vzniklé předávkováním při běžné technologické manipulaci, se nejlépe a nejjednodušeji napraví scelením s vínem nebo moštem s nižším obsahe... více

, 1125x4. duben 2016Ohřev rmutu

Ohřevem rmutu se naruší buňky slupky a červené barvivo se uvolní. Je to zvláště výhodné u nahnilých hroznů nebo při zpracovávání velkých množství hroznů. Ohřívá se na 60°C a nechá naležet 6-12 hod. Vy... více

, 1074x4. duben 2016Okyselování

Ke zvýšení obsahu kyselin u málo kyselých moštů je vhodný přídavek kyseliny vinné, případně citronové až do povoleného množství 1 g/l. Korektura obsahu kyselin ve víně přídavkem kyseliny vinné je možn... více

, 1063x4. duben 2016Ordinari

Víno z tokajské oblasti vyrobené z hroznů, které neměly žádné cibéby. Je suché a bývá plné a tvrdé.

, 1230x4. duben 2016Ošetření moštu

Mezi základní operace, které je možno využívat k úpravám moštu patří: provzdušení, síření, odkalení, doslazení, bentonit, odkyselování, aktivní uhlí, užití enzymatických preparátů, úprava tříslovin.

, 1187x4. duben 2016Ostré víno

Má-li víno s nízkým extraktem zvýšený obsah kyselin, pak je nejen tvrdé, ale může chutnat "ostře".

, 1012x4. duben 2016Osvěžování vín

Vína s nižším obsahem kyselin mohou během technologických opatření ztratit svou svěžest a chutnají mdle. K osvěžení se užívá spojení s víny kyselejšími a případně mírné nasycení oxidem uhličitým, kter... více

, 1073x4. duben 2016Otesané, strhané

Takové víno, s nímž bylo činěno přespříliš technologických úkonů a ne vždy správnými prostředky a ve správný čas. Bývá méně výrazné, neosobité, útlé, netypické pro odrůdu ani místo původu.

, 1064x4. duben 2016Otevřené kvašení

Nakvašování rmutu modrých hroznů v otevřených kádích s plovoucím matolinovým kloboukem a ručním nebo mechanickým mícháním.

, 1082x4. duben 2016Oxidace moštu, vína

Šťáva vytékající z bobulí podléhá na vzduchu oxidačním procesům vyvolaným enzymy polyfenoloxidázami. Oxidační procesy zpomaluje vysoký obsah kyselin a kyselina askorbová.

, 1117x4. duben 2016Oxidáza

Po skončení alkoholového kvašení a vyčištění vína probíhají ve víně oxidační procesy, které se projevují i hnědnutím vína. Oxidační procesy vznikají účinkem vzdušného kyslíku, který reaguje s látkami,... více

, 1102x4. duben 2016Ožehnutí sudu

Spojení jednotlivých dužin sudu umožňuje jeho vnitřní ožehnutí při teplotě asi 200 °C, přičemž dochází samozřejmě i k opálení vnitřního povrchu dužin, který bude ve styku s vínem. Intenzita ožehnutí s... více

, 1161x4. duben 2016Ozon

Ke sterilizaci vymytých vinných láhví před láhvováním se užívá v některých plnících linkách ozonu.

Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)