Slovník (V)


, 1074x4. duben 2016V.O.C.

VOC je zkratka pro víno originální certifikace.

, 1130x4. duben 2016Vady vína

Vadou vína je každá úchylka od normálního stavu, způsobená fyzikálními nebo chemickými pochody (ne biologickými), nebo stykem s cizími látkami a převzetím jejich osobitých vůňových a chuťových vlastno... více

, 1123x4. duben 2016Vedlejší produkty kvašení

Glycerol, acetaldehyd, kyselina jantarová, kyselina pyrohroznová, kyselina mléčná, vyšší alkoholy, aromatické látky a celá řada dalších.

, 1086x4. duben 2016Vermut

Aromatizované a dolihované víno. Při aromatizování hraje důležitou roli pelyněk, jeho silice obsahují thujon, azulen, fytoncidní látky, glykosidní hořčinu absinthin a působí na zvýšení vylučování žalu... více

, 1033x4. duben 2016Veškeré kyseliny

Pojem veškeré kyseliny udává výsledek stanovení titrovatelných kyselin.

, 1073x4. duben 2016Veškerý extrakt

Veškerý extrakt je součtem netěkavých složek vína, které po odpaření vody zůstanou jako zbytek. Uvádí se v gramech na litr vína.

, 1081x4. duben 2016Vinifikace

Doslovná definice slova vinification je ve francouzských materiálech uváděna následovně: Vinifikace je souhrn operací uskutečněných na přeměnu hroznů, nebo moštu z hroznů, na víno.

, 1114x4. duben 2016Vinné kaly

Vinnými kaly jsou zbytky, které se usazují v nádobách obsahujících víno po kvašení nebo během skladování či povoleného ošetřování vína, stejně jako zbytky vzniklé filtrací nebo odstředěním tohoto prod... více

, 1149x4. duben 2016Vinný kámen

Kyselý vinan draselný, který je ve vodě nesnadno rozpustný, právě tak jako v alkoholu. Vzniká neutralizací kyseliny vinné draslíkem již v bobulích révy, vysráží se při kvašení moštu a srážení pokračuj... více

, 1052x4. duben 2016Vinný nápoj

Nápoj obsahující nejméně 50% víno.

, 1111x4. duben 2016Víno

Produkt získaný úplným nebo částečným alkoholovým kvašením rmutu nebo hroznového moštu z odrůd révy vinné.

, 1056x4. duben 2016Víno ze sudu barrique

Víno se zřetelnými olfaktorickými a gustativními znaky po zrání ve specifickém dřevěném sudu typu barrique. Mezi tyto znaky patří vůně a chuť po kávě, vanilce, pražené kávě, uzení, dřevěném uhlí, tóny... více

, 1205x4. duben 2016Vínovice

Vinný destilát. Může být různého typu. Hrozny se rozdrtí, drť se prokvasí a destiluje, pak to je hroznový destilát, který je aromatičtější. Nebo se destiluje mladé, necukřené víno i s vinnými kaly, co... více

, 1035x4. duben 2016Výběr z bobulí

Název přívlastkového vína vyrobeného z vybraných bobulí, které vyzrály alespoň na 27°NM a jejichž cukernatost byla ověřena SZPI.

, 1030x4. duben 2016Výběr z cibéb

Získává se z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru.

, 1084x4. duben 2016Výběr z hroznů

Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na 24-27°NM a jejichž cukernatost byla ověřena SZPI.

, 1160x4. duben 2016Výlisnost

Výlisností se označuje podíl moštu v litrech získaný z určité hmotnosti vylisovaných hroznů v kg a vyjadřuje se v %.

, 1148x4. duben 2016Vyluhování matolin

Čerstvé matoliny vzniklé při lisování hroznů na výrobu bílého vína obsahují ještě určité množství cukru závislé na stavu zpracovávaných hroznů a na typu lisovacího systému.

, 1249x4. duben 2016Vyšší alkoholy

Vznikají ve víně během kvašení a jsou zastoupeny v malém množství. Jejich vznik závisí na obsahu aminokyselin v moštu. Mají význam pro tvorbu aromatických látek vína.

, 1117x4. duben 2016Výtraty z vína

Maximální výši ztráty vína při jeho výrobě povoluje pro jednotlivé operace vinařský zákon. Souhrn veškerých jednotlivých ztrát nesmí překročit 12,5%.

, 1148x4. duben 2016Vyzrálé víno

Vyzrálé víno je víno připravené na láhvování - víno s láhvovou zralostí. Období zrání vína je charakterizováno chemickými, biochemickými a fyzikálními změnami. Tyto změny mají vliv na vytváření chuti,... více

Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)