Slovník (K)


, 1026x4. duben 2016Kabinetní víno

Kategorie vín vzniklých z moštů, které dosáhly 19-21°cukernatosti a u nichž nebylo přikročeno ke zvyšování obsahu alkoholu cukřením.

, 1403x4. duben 2016Kalorická hodnota vína

U tichých vín se pohybuje v rozmezí 700-800 cal na 1 litr, v němž je současně obsaženo mnoho různých minerálních látek: 1000 mg K, 100 mg Mg, 90 mg Ca, dále Na, Fe, J, Co, Zn, Cu, Mn, Mo. Z celkového ... více

, 1335x4. duben 2016Kaly kvasničné

Po prvním stáčení mladého vína zůstávají na dně nádoby odumřelé buňky kvasinek a vytvářejí šedohnědý kal smíšený s vinným kamenem. Z kalů se získává zbytek vína na vakuových lisech nebo plachetkových ... více

, 1154x4. duben 2016Kantnýř

Dřevěné sudy se ve vinném sklepě ukládají na vodorovné trámy spočívající na betonových podstavcích a podkládají se čtyřmi základky ve formě trojbokých hranolů.

, 1156x4. duben 2016Karafa

Skleněná nádoba baňatého tvaru se zúženým hrdlem, někdy opatřená skleněnou zátkou. Slouží k dekantování starších ročníků červených vín. Někde je zvykem servírovat v karafách stolní vína volně točená z... více

, 1017x4. duben 2016Karamel

Barvivo na dobarvování některých dezertních vín. Vzniká tavením cukru při teplotě 200°C. Je sirupovité konzistence a je rozpustný ve vodě i v lihu.

, 1128x4. duben 2016Klaret

Bílé víno vyrobené z modrých hroznů. Lisují se buď celé hrozny, jako tomu je v oblasti Champgne. Tlakem praskají bobule modrých hroznů a vytéká z nich bezbarvý mošt chudý na třísloviny. Nebo se hrozny... více

, 1034x4. duben 2016Klima

Souhrn atmosferických jevů, které lze zaznamenat v určité oblasti a lze o nich prohlásit, že jsou zde charakteristické.

, 1047x4. duben 2016Klon

Klonem je podle zákona č. 219/2003 Sb. potomstvo vegetativně množené odrůdy z určitých stanovištních podmínek, které na základě znaků fenotypu a zdravotního stavu výchozích rostlin odpovídá popisu odr... více

, 1207x4. duben 2016Klonová selekce

Jde o pozitivní či negativní výběr jednotlivých rostlin podle typických znaků daného klonu. Je součástí udržovacího šlechtění.

, 1060x4. duben 2016Komplexní víno

Označuje víno plné, bohaté, vyvážené a harmonické, a to jak ve vůni, tak v chuti.

, 1080x4. duben 2016Koňský pot

Vada vína, také někdy označovaná jako "vůně koňského sedla", se vyskytuje hlavně u vín z jižních krajin. Tato vůně, podle posledních výzkumů vzniká činností kvasinkových mikroorganismů rodu Brettanomy... více

, 1064x4. duben 2016Kontrakce

Při kvašení moštu dochází ke změně objemu. Objem vzniklého alkoholu je menší nežli objem původního cukru v moštu. Kontrakce činí asi 2% v závislosti na cukernatosti. Kromě toho vzniká kontrakce při mí... více

, 1211x4. duben 2016Konzumní víno

Pod názvem konzumní víno se rozumí stolní víno běžné potřeby nabízené většinou jako víno otevřené v restauračních zařízeních, zejména na jihu Evropy.

, 1182x4. duben 2016Kopigmentace

Je chemický proces probíhající v červeném víně při zrání s cílem dosažení stability barvy. Oxidací dochází k polymerizaci antokyanů (barviv).

, 1031x4. duben 2016Korek

K výrobě korkových zátek se užívá korkové pletivo, které se tvoří jako epidermální vrstva vzduchem naplněných buněk na kmenech korkových dubů, které se pěstují v jihozápadní Evropě, hlavně v Portugals... více

, 1103x4. duben 2016Kořeněná vína

Jsou to vína aromatizovaná vyluhováním určité sestavy koření.

, 1072x4. duben 2016Kořenné látky vína

Některé odrůdy révy mají těsně pod slupkou bobule zvláštní aromatické látky přecházející do vína, kde se projevují nejen ve vůni, ale i v chuti příjemným drážděním chuťových bradavek, což se projeví j... více

, 1118x4. duben 2016Korunkové uzávěry

Pro nedostatek korku a pro vysoké náklady na korkové uzávěry používají výrobci vín kovové nebo plastové korunkové uzávěry na láhve s běžnými stolními víny konzumního typu, které splňují nároky na uzav... více

, 1047x4. duben 2016Koštýř

Skleněná násoska na odebírání vína ze sudu, která je různě tvarovaná.

, 1056x4. duben 2016Kouřová příchuť

Příchuť po kouři, označovaná také jako dýmová, se projevuje u vín vyrobených z hroznů vinic ležících blízko průmyslových center produkujících nadměrné množství dýmu a sazí, které se usazují na hroznec... více

, 1038x4. duben 2016Kouřovinka v chuti vína

Tóny uzenosti, kouře, spáleného dřeva. Kouřovinka je několikerého původu: 1. Odrůda - např. u Veltlínského červeného raného jde o věc typičnosti, 2. Půdní složení - u půd sopečného původu (Tokaj, seve... více

, 1175x4. duben 2016Kovová příchuť vína

Kyselina vinná je velmi agresivní a rozpouští některé kovy, zejména ty, na jejichž povrchu vznikají kysličníky Fe, Zn, Cu, Al; lépe odolávají cín a bronz. Dostane-li se víno při zpracování hroznů do s... více

, 1060x4. duben 2016Krátké víno

Víno s krátkou perzistencí chuťového vjemu, což bývá u lehkých , případně málo kyselých vín.

, 1045x4. duben 2016Krčková viněta

Jde o vedlejší, doplňkovou vinětu, umístěnou na přechodu mezi tělem láhve a hrdlem či přímo na hrdle.

, 1097x4. duben 2016Křísové kvasinky

Působením křísotvorných kvasinek, které patří k rodům Candida, Pichia, Hansenula a dalším se mění za přístupu vzduchu k hladině vína alkohol na etanal nebo acetaldehyd za vzniku šedobílé kožky plující... více

, 1039x4. duben 2016Krvácení

Fr. Saignée, jedna z metod přípravy růžových vín. Po podrcení hroznů se nechává rmut určitou dobu naležet a ze slupek modrých hroznů se uvolňuje barvivo - hrozny krvácí.

, 1164x4. duben 2016Kulaté víno

Víno s dostatečnou plností, která je projevem vyššího obsahu alkoholu, extraktu a úměrných kyselin, se jeví jako velmi vyrovnané ve všech složkách a přitom žádná nevyniká.

, 1244x4. duben 2016Kulér - cukrové barvivo

Připravuje se zahřátím cukru na 150°C, kdy karamelizuje. Je rozpustný ve vodě i alkoholu, barví se jím brandy, likéry, dezertní vína.

, 1059x4. duben 2016Kvašení jablečno-mléčné

Přeměna kyseliny jablečné na kyselinu mléčnou a oxid uhličitý činností mléčných bakterií.

Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)