Slovník (N)


, 1164x4. duben 2016Nemoci vín

Změny ve víně způsobené napadením vína mikroorganizmy, hlavně bakteriemi: octění vína, vláčkovatění, máselné, manitové a mléčné kvašení, hořknutí červených vín, křís.

, 1115x4. duben 2016Netěkavé kyseliny

Po oddestilování těkavých kyselin v proudu vodní páry zůstávají ve zbytku kyseliny netěkavé. Titrovatelné netěkavé kyseliny vína se zjišťují odečtením obsahu těkavých kyselin od obsahu veškerých titro... více

, 1088x4. duben 2016Netypické tóny stárnutí

Vyskytuje se u bílých vín. Příčinou je 2-aminoacetofenon v množství vyšším nežli 0,5 mg/l, který vzniká při stresu révy suchem a nedostatkem dusíku nebo při nadměrném síření při zpracování hroznů.

Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)