print Vytisknout stránku

Netěkavé kyseliny

Po oddestilování těkavých kyselin v proudu vodní páry zůstávají ve zbytku kyseliny netěkavé. Titrovatelné netěkavé kyseliny vína se zjišťují odečtením obsahu těkavých kyselin od obsahu veškerých titrovatelných kyselin.

 


Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)