Slovník (M)


, 1116x4. duben 2016Macerace

Macerace je obecně vyluhování, v případě vinařství např. vonných bylin při výrobě aromatizovaného vína nebo slupek ve víně po dokvašení.

, 1053x4. duben 2016Macerace oxidem uhličitým

Je to jeden z nejstarších způsobů získávání červených vín nakvášením neporušených nebo jen částečně narušených bobulí plovoucích v kvasícím moštu bez přístupu vzduchu.

, 1115x4. duben 2016Madeira

Víno nazvané podle portugalského ostrova Madeiry. Jakostní likérové víno dolihované na 17-20 obj. % alkoholu. Vyrábí se jako suché, polosladké i sladké. Používají se hlavně odrůdy Malvasia, Sercial, V... více

, 1149x4. duben 2016Makrooxidace

V průběhu získávání červeného vína je zapotřebí okysličení ke stabilizaci barvy, k polymerizačním reakcím tříslovin a ke kondenzaci. K těmto reakcím je zapotřebí přiměřené množství kyslíku, které se z... více

, 1063x4. duben 2016Malaga

Španělské likérové víno z oblasti s chráněným původem kolem Malagy. Hrozny se nechávají přezrát na keřích a ještě se pak dosušují na slunci. Rozkvašené mošty se dolihují na 16 % obj. alk.

, 1457x4. duben 2016Matolinové víno

Podle přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 je matolinovým vínem výrobek získaný kvašením neošetřených, vodou nasáklých matolin nebo vyluhováním prokvašených matolin vodou. Tedy nepřidává se cukr ... více

, 1081x4. duben 2016Matolinový klobouk

Při výrobě červeného vína nakvášením rmutu v kádích nebo jímkách, působením vznikajícího oxidu uhličitého (CO2) vytvoří matoliny v horní části kvasné nádoby takzvaný matolinový klobouk. Tento je stále... více

, 1113x4. duben 2016Matoliny

Podle přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 je matolinami zkvašený nebo nezvkašený zbytek po lisování čerstvých vinných hroznů. Lze z nich vyrábět matolinové víno, destilovat je nebo použít jako h... více

, 1180x4. duben 2016Merkaptany

Tioalkoholy, sirné deriváty uhlovodíků. Vznikají reakcí alkoholů a sirných sloučenin, např. sirovodíku H2S. Silně zapáchají. Pokud se zabudují do vína, je jejich odstranění velmi problematické.

, 1060x4. duben 2016Mešní víno

Přírodní víno vyrobené z dobře vyzrálých hroznů bez cukření podle liturgických předpisů a někdy za církevního dozoru.

, 1215x4. duben 2016Mikrooxidace

Přídavek kyslíku (vzduchu) pro regenerativní polymerizaci mladých červených vín k zajištění stabilizace barvy.

, 1145x4. duben 2016Mikrovinifikace

Získávání malých množství vína (0,5 - 30 litrů) podobnými metodami jako ve výrobě, tak aby bylo možné posoudit účinnost nejrůznějších pěstitelských nebo technologických zásahů i po stránce vzniklé jak... více

, 1043x4. duben 2016Mineralizace

Proces rozkladu rostlinných a živočišných látek (zbytků) půdními organizmy na anorganické látky. Ve vinici tak lze mineralizací získat například z réví, matolin a doprovodných rostlin zpět živiny. Při... více

, 1016x4. duben 2016Mladé víno

Podle přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 je mladým vínem víno, jehož alkoholové kvašení ještě není ukončeno a které není odděleno od kvasnic.

, 1099x4. duben 2016Mlžka

Stav vína, které není zcela čiré, s jiskrou, ale už vymizel mléčný závoj a kalící částice nejsou pouhým okem patrné.

, 1362x4. duben 2016Modré čiření

Odstraňování kovových zákalů z vína pomocí ferokyanidu draselného. Železo se napřed vysráží ve formě rozpustné berlínské modři a později přejde na formu nerozpustnou.

, 1107x4. duben 2016Morfologie révy

Morfologie je věda o zákonitostech stavby a procesech formování rostlin. Studuje stavbu orgánů révy. Znalosti morfologie spolu se znalostmi anatomie a fyziologie révy jsou důležité pro pěstování a mno... více

, 1016x4. duben 2016Mosty vína (zevnitř na sklenici)

Vína s vyšším obsahem alkoholu tvoří po zakroužení sklenicí pomalu stékající oblouky.

, 1125x4. duben 2016Myšina

Bakteriální onemocnění vín, většinou s nízkým obsahem kyselin a nedostatečně sířených, vystavených oxidaci a s vysokým pH.

Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)