Slovník (L)


, 1229x4. duben 2016Labín

Název pro klaret z modrých hroznů v Čechách, hlavně na Mělnicku.

, 1034x4. duben 2016Láhvová zralost

Po naláhvování se víno v láhvi dále vyvíjí, což závisí na odrůdě, jakostní kategorii, teplotě uložení a jakosti i délce korkové zátky. Působí na to i půdní podmínky vinic a ročník. Z písčitých půd zra... více

, 1104x4. duben 2016Láhvování vína

Plnění vína připraveného vyškolením do vymytých a prakticky sterilních láhví. Většinou se děje na láhvovacích linkách nebo u drobných vinařů na jehlovém stáčecím zařízení.

, 1026x4. duben 2016Láhvové víno

Víno se v láhvi podává a prodává spotřebiteli již přes tisíc let. Podle předpisů ES smí být víno uváděno do oběhu pouze v obalech následujících objemů: 0,1 l, 0,25 l, 0,375 l, 0,5 l, 0,75 l, 1 l, 1,5 ... více

, 1061x4. duben 2016Ledové víno

Stejně jako ostatní vína s přívlastkem je lze vyrábět pouze po ověření cukernatosti SZPI. Vyrábí se lisováním zmrzlých hroznů sklizených při teplotě alespoň -7°C a získaný mošt musí vykazovat alespoň ... více

, 1078x4. duben 2016Lehké víno

Hlavní složky vína - extrakt, alkohol, kyseliny vytvářejí chuťový vjem plnosti nebo prázdnoty, lehkosti nebo těžkosti vína. Výraz lehké víno se vztahuje na vína s nižším obsahem alkoholu, která mají s... více

, 1054x4. duben 2016Letošní víno

Víno, které smí být uváděno do oběhu pod tímto označením do konce hospodářského roku, ve kterém byly sklizeny hrozny k jeho výrobě, tj. do 31.7. roku bezprostředně následujícího po sklizni.

, 1029x4. duben 2016Ležácké sudy

V současné době kvasí mošty většiny výrobců v nerezových, chlazených nádobách. Teprve po vykvašení a vyčištění jsou vína, zejména červená vína, přemístěna do velkých, dubových, ležáckých sudů, kde urč... více

, 1060x4. duben 2016Ležácký buket

Je do určité míry výsledkem esterifikačních procesů, které začínají při kvašení a při mírném přístupu vzduchu pokračují v ležáckých sudech.

, 1131x4. duben 2016Likérové víno

Je definováno v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 jako výrobek, který vykazuje skutečný obsah alkoholu 15 až 22% obj. a celkový obsah alkoholu nejméně 17,5% obj. Musí být získán z částečně zkv... více

, 1137x4. duben 2016Liščina

Liščina (fox) je nežádoucí pachuť hroznů a vína některých odrůd révy.

Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)