Slovník (F)


, 1208x4. duben 2016Fádní víno

Chuťové vlastnosti vína zvýrazňuje obsah kyselin, které mu dodávají pitelnost a svěžest. Je-li kyselin nedostatek, zvláště v bílém víně, říkáme o něm, že je fádní.

, 1345x4. duben 2016Falernské víno

Vinum Falernum bylo ve starém Římě uznáváno jako jedno z nejjakostnějších.

, 1152x4. duben 2016Falšování vína

Víno bylo od nepaměti vystaveno pokusům o falšování. Nejčastěji přídavkem vody, aromatických látek, dietylenglykolu, macerací látek zvyšujících extrakt aj. Účinná kontrolní činnost je dnes běžnou ochr... více

, 1174x4. duben 2016Fenologie

Zaznamenává každoročně datum určitých změn vegetativních i generativních orgánů vinné révy, a tím stanovuje délku jednotlivých fenofází.

, 1322x4. duben 2016Flotace

Odkalování vylisovaného moštu proháněním kyslíku (vzduchu, dusíku, oxidu uhličitého) moštem v drobných bublinách. Kaly vytvoří na hladině moštu pevnou krustu. Může být stacionární nebo kontinuální.

, 1375x4. duben 2016Fordítás

Při výrobě tokajských vín se užívá cibéb. Po jejich vylisování se zbytky přelijí moštem a směs se nechá vykvasit. Vzniklý Fordítás se často přidává k vínům samotným.

, 1201x4. duben 2016Fortifikace, dolihování

Posílení; přídavek vysokoprocentního alkoholu do vína. Fortifikace je buďto předčasná (před započením kvašení - např. vína typu mistelle), časná (na začátku kvašení a v průběhu - např. vína portská) a... více

, 1141x4. duben 2016Fruktóza

Jednoduchý cukr (monosacharid), zkvasitelný kvasinkami. Na počátku zrání hroznů převažuje glukóza, později se obsah obou cukrů vyrovná. V moštu z vysoce vyzrálých hroznů je více glukózy, fruktóza se r... více

, 1346x4. duben 2016Fyziologická zralost

Plná zralost hroznů, kdy jsou všechny bobule měkké, pecičky hnědé a obsahu cukrů se přestává zvyšovat asimilací, přibývá pouze při přezrávání výparem vody.

Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)