print Vytisknout stránku

Likérové víno

Je definováno v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 jako výrobek, který vykazuje skutečný obsah alkoholu 15 až 22% obj. a celkový obsah alkoholu nejméně 17,5% obj. Musí být získán z částečně zkvašeného hroznového moštu a nebo z vína za přídavku destilátu z vína nebo z produktů révy vinné a zahuštěného hroznového moštu.

 


Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)