Slovník


, 854x4. duben 2016Kyselina jantarová

Tvoří se během bouřlivého kvašení jako vedlejší produkt z kyseliny glutamové nebo pyrohroznové.

, 1053x4. duben 2016Kyselina křemičitá

Koloidní roztok kyseliny křemičité se užívá při čiření vína. Má negativní elektrický náboj a spolu s čiřidly pozitivně nabitými (želatina) dává sraženinu, která strhává ve víně kalící součásti a vytvá... více

, 838x4. duben 2016Kyselina metavinná

Monoester kyseliny vinné, používaný ke stabilizaci vinného kamene a k zabránění vzniku krystalů.

, 920x4. duben 2016Kyselina mléčná

Vzniká již při kvašení, zvláště při vyšší teplotě, dále přeměnou kyseliny jablečné v období vývoje mladých vín, pokud nebylo použito vyšší zasíření. Toho se využívá, zvláště v technologii červených ví... více

, 866x4. duben 2016Kyselina ocelová

Ve vínech některých pozdních odrůd révy je mnoho kyseliny vinné, která vytváří ve zvýšeném množství tvrdou, až jakoby kovovou příchuť ve víně.

, 867x4. duben 2016Kyselina octová

Ve víně je nežádoucí a vzniká především oxidací etanolu. Do vína ale může být zavlečena již hrozny. Malé množství může vzniknout i činností kvasinek bez přístupu vzduchu. Patří mezi těkavé kyseliny.

, 844x4. duben 2016Kyselina sírová

Sírová kyselina H2SO4 vzniká sloučením oxidu siřičitého a vody v nádobách ošetřovaných spalováním sirných řezů. Projevuje se ostře kyselou drsnou příchutí, zjevnou na jazyku a zubech.

, 891x4. duben 2016Kyselina vinná

Většinu obsahu kyselin ve víně tvoří kyseliny vinná a jablečná. Kyselinu vinnou kvasinky nenapadají, ale během kvašení se část obsahu vysráží jako vinný kámen vznikem etanolu, který pozměňuje její roz... více

, 907x4. duben 2016Kyseliny moštu a vína

V révovém moštu jsou nejvíce zastoupeny kyselina jablečná a kyselina vinná, které přecházejí do vína. Obsah kyselin se zjišťuje titrací louhem. Obsah titrovatelných kyselin se udává v přepočtu na kyse... více

, 1229x4. duben 2016Labín

Název pro klaret z modrých hroznů v Čechách, hlavně na Mělnicku.

, 1034x4. duben 2016Láhvová zralost

Po naláhvování se víno v láhvi dále vyvíjí, což závisí na odrůdě, jakostní kategorii, teplotě uložení a jakosti i délce korkové zátky. Působí na to i půdní podmínky vinic a ročník. Z písčitých půd zra... více

, 1104x4. duben 2016Láhvování vína

Plnění vína připraveného vyškolením do vymytých a prakticky sterilních láhví. Většinou se děje na láhvovacích linkách nebo u drobných vinařů na jehlovém stáčecím zařízení.

, 1026x4. duben 2016Láhvové víno

Víno se v láhvi podává a prodává spotřebiteli již přes tisíc let. Podle předpisů ES smí být víno uváděno do oběhu pouze v obalech následujících objemů: 0,1 l, 0,25 l, 0,375 l, 0,5 l, 0,75 l, 1 l, 1,5 ... více

, 1061x4. duben 2016Ledové víno

Stejně jako ostatní vína s přívlastkem je lze vyrábět pouze po ověření cukernatosti SZPI. Vyrábí se lisováním zmrzlých hroznů sklizených při teplotě alespoň -7°C a získaný mošt musí vykazovat alespoň ... více

, 1078x4. duben 2016Lehké víno

Hlavní složky vína - extrakt, alkohol, kyseliny vytvářejí chuťový vjem plnosti nebo prázdnoty, lehkosti nebo těžkosti vína. Výraz lehké víno se vztahuje na vína s nižším obsahem alkoholu, která mají s... více

, 1054x4. duben 2016Letošní víno

Víno, které smí být uváděno do oběhu pod tímto označením do konce hospodářského roku, ve kterém byly sklizeny hrozny k jeho výrobě, tj. do 31.7. roku bezprostředně následujícího po sklizni.

, 1029x4. duben 2016Ležácké sudy

V současné době kvasí mošty většiny výrobců v nerezových, chlazených nádobách. Teprve po vykvašení a vyčištění jsou vína, zejména červená vína, přemístěna do velkých, dubových, ležáckých sudů, kde urč... více

, 1060x4. duben 2016Ležácký buket

Je do určité míry výsledkem esterifikačních procesů, které začínají při kvašení a při mírném přístupu vzduchu pokračují v ležáckých sudech.

, 1131x4. duben 2016Likérové víno

Je definováno v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 jako výrobek, který vykazuje skutečný obsah alkoholu 15 až 22% obj. a celkový obsah alkoholu nejméně 17,5% obj. Musí být získán z částečně zkv... více

, 1137x4. duben 2016Liščina

Liščina (fox) je nežádoucí pachuť hroznů a vína některých odrůd révy.

, 1116x4. duben 2016Macerace

Macerace je obecně vyluhování, v případě vinařství např. vonných bylin při výrobě aromatizovaného vína nebo slupek ve víně po dokvašení.

, 1053x4. duben 2016Macerace oxidem uhličitým

Je to jeden z nejstarších způsobů získávání červených vín nakvášením neporušených nebo jen částečně narušených bobulí plovoucích v kvasícím moštu bez přístupu vzduchu.

, 1115x4. duben 2016Madeira

Víno nazvané podle portugalského ostrova Madeiry. Jakostní likérové víno dolihované na 17-20 obj. % alkoholu. Vyrábí se jako suché, polosladké i sladké. Používají se hlavně odrůdy Malvasia, Sercial, V... více

, 1149x4. duben 2016Makrooxidace

V průběhu získávání červeného vína je zapotřebí okysličení ke stabilizaci barvy, k polymerizačním reakcím tříslovin a ke kondenzaci. K těmto reakcím je zapotřebí přiměřené množství kyslíku, které se z... více

, 1063x4. duben 2016Malaga

Španělské likérové víno z oblasti s chráněným původem kolem Malagy. Hrozny se nechávají přezrát na keřích a ještě se pak dosušují na slunci. Rozkvašené mošty se dolihují na 16 % obj. alk.

, 1457x4. duben 2016Matolinové víno

Podle přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 je matolinovým vínem výrobek získaný kvašením neošetřených, vodou nasáklých matolin nebo vyluhováním prokvašených matolin vodou. Tedy nepřidává se cukr ... více

, 1081x4. duben 2016Matolinový klobouk

Při výrobě červeného vína nakvášením rmutu v kádích nebo jímkách, působením vznikajícího oxidu uhličitého (CO2) vytvoří matoliny v horní části kvasné nádoby takzvaný matolinový klobouk. Tento je stále... více

, 1113x4. duben 2016Matoliny

Podle přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 je matolinami zkvašený nebo nezvkašený zbytek po lisování čerstvých vinných hroznů. Lze z nich vyrábět matolinové víno, destilovat je nebo použít jako h... více

, 1180x4. duben 2016Merkaptany

Tioalkoholy, sirné deriváty uhlovodíků. Vznikají reakcí alkoholů a sirných sloučenin, např. sirovodíku H2S. Silně zapáchají. Pokud se zabudují do vína, je jejich odstranění velmi problematické.

, 1060x4. duben 2016Mešní víno

Přírodní víno vyrobené z dobře vyzrálých hroznů bez cukření podle liturgických předpisů a někdy za církevního dozoru.

Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)