Slovník


, 1086x4. duben 2016Veškerý extrakt

Veškerý extrakt je součtem netěkavých složek vína, které po odpaření vody zůstanou jako zbytek. Uvádí se v gramech na litr vína.

, 1094x4. duben 2016Vinifikace

Doslovná definice slova vinification je ve francouzských materiálech uváděna následovně: Vinifikace je souhrn operací uskutečněných na přeměnu hroznů, nebo moštu z hroznů, na víno.

, 1126x4. duben 2016Vinné kaly

Vinnými kaly jsou zbytky, které se usazují v nádobách obsahujících víno po kvašení nebo během skladování či povoleného ošetřování vína, stejně jako zbytky vzniklé filtrací nebo odstředěním tohoto prod... více

, 1161x4. duben 2016Vinný kámen

Kyselý vinan draselný, který je ve vodě nesnadno rozpustný, právě tak jako v alkoholu. Vzniká neutralizací kyseliny vinné draslíkem již v bobulích révy, vysráží se při kvašení moštu a srážení pokračuj... více

, 1065x4. duben 2016Vinný nápoj

Nápoj obsahující nejméně 50% víno.

, 1125x4. duben 2016Víno

Produkt získaný úplným nebo částečným alkoholovým kvašením rmutu nebo hroznového moštu z odrůd révy vinné.

, 1069x4. duben 2016Víno ze sudu barrique

Víno se zřetelnými olfaktorickými a gustativními znaky po zrání ve specifickém dřevěném sudu typu barrique. Mezi tyto znaky patří vůně a chuť po kávě, vanilce, pražené kávě, uzení, dřevěném uhlí, tóny... více

, 1217x4. duben 2016Vínovice

Vinný destilát. Může být různého typu. Hrozny se rozdrtí, drť se prokvasí a destiluje, pak to je hroznový destilát, který je aromatičtější. Nebo se destiluje mladé, necukřené víno i s vinnými kaly, co... více

, 1048x4. duben 2016Výběr z bobulí

Název přívlastkového vína vyrobeného z vybraných bobulí, které vyzrály alespoň na 27°NM a jejichž cukernatost byla ověřena SZPI.

, 1044x4. duben 2016Výběr z cibéb

Získává se z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru.

, 1096x4. duben 2016Výběr z hroznů

Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na 24-27°NM a jejichž cukernatost byla ověřena SZPI.

, 1170x4. duben 2016Výlisnost

Výlisností se označuje podíl moštu v litrech získaný z určité hmotnosti vylisovaných hroznů v kg a vyjadřuje se v %.

, 1160x4. duben 2016Vyluhování matolin

Čerstvé matoliny vzniklé při lisování hroznů na výrobu bílého vína obsahují ještě určité množství cukru závislé na stavu zpracovávaných hroznů a na typu lisovacího systému.

, 1269x4. duben 2016Vyšší alkoholy

Vznikají ve víně během kvašení a jsou zastoupeny v malém množství. Jejich vznik závisí na obsahu aminokyselin v moštu. Mají význam pro tvorbu aromatických látek vína.

, 1131x4. duben 2016Výtraty z vína

Maximální výši ztráty vína při jeho výrobě povoluje pro jednotlivé operace vinařský zákon. Souhrn veškerých jednotlivých ztrát nesmí překročit 12,5%.

, 1164x4. duben 2016Vyzrálé víno

Vyzrálé víno je víno připravené na láhvování - víno s láhvovou zralostí. Období zrání vína je charakterizováno chemickými, biochemickými a fyzikálními změnami. Tyto změny mají vliv na vytváření chuti,... více

, 1624x4. duben 2016Zahuštěná hroznová šťáva

Jde o hroznovou šťávu zahuštěnou odpařením vody na cukernatost alespoň 51°Bx. Tento produkt není použitelný při výrobě vína, je určen výhradně k výrobě nealkoholických nápojů.

, 1553x4. duben 2016Zahuštěný hroznový mošt

Je definován jako nekaramelizovaný hroznový mošt, který byl vyroben částečným odstraněním vody a vykazuje při 20°C minimální hodnotu cukernatosti 50,9%.

, 3513x4. duben 2016Zastavení kvašení

Proces kvašení se přirozeně zastaví, až jsou téměř veškeré zkvasitelné cukry prokvašeny. V moštech s vysokou koncentrací cukrů zabrání úplnému prokvašení cukrů vysoký obsah alkoholu, jehož koncentraci... více

, 1145x4. duben 2016Zbytkový cukr

Též reziduální; cukr, který neprokvasil a zůstal ve víně. Podle výše zbytkového cukru se rozeznává víno suché, polosuché, polosladké a sladké.

, 1102x4. duben 2016Zemské víno

Je v podstatě lepší stolní víno. Mimo geografického označení, které může být uvedeno na etiketě, požívá i dalších výsad, ty jsou ale v různých členských zemích odlišné. U nás je to možnost uvedení odr... více

, 1329x4. duben 2016Živé víno

Jedná se o víno s mírným obsahem CO2. Může jít o víno mladé, tedy po fermentaci, které si zachovává svěží a mladistvé tóny, s reziduálním CO2, a nebo o víno, v kterém v důsledku různých faktorů nastar... více

, 1529x4. duben 2016Známkové víno

Známkové víno je většinou vyrobeno ze směsi několika odrůd, ale může být i z odrůdy jedné. Rozeznáváme známková vína podniková, kdy příslušnou známku vyrábí jen jeden podnik, většinou velkokapacitní. ... více

, 1097x4. duben 2016Zrání vína v láhvi

Víno je biologicky činné i po naláhvování. Přestože bylo zbaveno mikroorganizmů, procházejí v něm významné chemické i biochemické změny.

Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)