Slovník (P)


, 896x4. duben 2016Portské víno

Je víno likérové, které může mít až 25% obj. alkoholu, může být bílé i červené, suché i sladké. Vyrábí se ze směsi hroznů několika odrůd a ze směsi různě starých vín.

, 877x4. duben 2016Pozdní sběr

Sklizeň hroznů v pozdějším termínu, teprve když cukernatost hroznů dosáhne 21-24°NM. Současně pozdní sběr znamená i kategorii vína s přívlastkem.

, 877x4. duben 2016Prázdné víno

Víno s nízkým extraktem, většinou z vysoké sklizně nebo z hroznů stolních odrůd.

, 895x4. duben 2016Přečiření vína

Byla-li mylně stanovena dávka čiřidla, může se víno přečiřit. Náprava spočívá ve spojení s vínem nečiřeným.

, 1021x4. duben 2016Predikátní víno

Víno s přívlastkem: kabinetní víno, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, výběr z cibéb, ledové, slámové.

, 844x4. duben 2016Překvašování vín

Nebyl-li mošt z méně vyzrálých hroznů přicukřen, pak může mít víno nízký obsah alkoholu. Překvašením je možné alkohol zvýšit.

, 857x4. duben 2016Přesíření

Při překročení zákonem stanoveného maximálního množství oxidu siřičitého ve víně dojde k jeho přesíření, což je zdravotně závadné a způsobuje bolesti hlavy. Náprava je jen ve spojení s vínem málo síře... více

, 900x4. duben 2016Prezentace vína

Konečná úprava obalů před uváděním vína do oběhu a způsob jeho nabízení. Tento termín souvisí s označováním vína.

, 878x4. duben 2016Přezrávání hroznů

Ponechají-li se hrozny na keřích révy i po dosažení plné zralosti, začíná vyzrávat i jejich třapina, přerušuje se přívod vody a bobule se scvrkávají - cibébovatí. Z přezrálých hroznů se vyrábějí hrozi... více

, 967x4. duben 2016Přiboudlina

Kromě etanolu vznikají při kvašení i vyšší alkoholy, jejichž směs se nazývá přiboudlina, která se nachází ve větším množství v destilátu vína.

, 859x4. duben 2016Příchuť kvasničná

Kvasničná příchuť je vadou vína až tenkrát, když přijde k rozkladu kvasnic a víno dostane odpornou páchnoucí hnilobnou vůni a chuť, někdy také za současného vzniku těkavých kyselin a myšiny.

, 829x4. duben 2016Příchuť po filtračních deskách

Vzniká nedostatečným propláchnutím filtračních desek před filtrováním. Tyto se musí proplachovat tak dlouho, až při ochutnání odtékající vody se nezjistí ani nepatrná příchuť po deskách.

, 824x4. duben 2016Příchuť po nátěrech

Vzniká, když víno přichází do styku s čerstvě nabarveným zařízením, anebo z ovzduší obsahujícího odpařená ředidla barev. Projevuje se ve vůni a chuti, odstranit se dá jen aktivním uhlím.

, 855x4. duben 2016Přírodní víno

Dřívější označení pro vína přívlastková vznikající bez cukření.

, 997x4. duben 2016Přirozený obsah alkoholu

Celkový obsah alkoholu příslušného výrobku před zvýšením jeho cukernatosti nebo před dodáním alkoholu.

, 890x4. duben 2016Protitlakové plnění lahví

Jde o novější způsob plnění, kdy prázdná láhev je nejdříve naplněna tlakem plynu a do tohoto prostředí se vpouští tekutina o mírně vyšším tlaku.

, 864x4. duben 2016Provzdušení vína

Současná technologie je zaměřena na vína reduktivní, svěží, s jemnými aromatickými látkami - jak se dnes říká "s ovocností". U bílých vín nepřichází provzdušení v úvahu, jen při onemocnění (sirka). U ... více

, 847x4. duben 2016První nové víno

Bývá k dispozici již několik týdnů po sklizni hroznů. Jsou to vína lehčí, svěží, se zbytkovým obsahem CO2 a jsou určena pro rychlou spotřebu.

, 888x4. duben 2016Pryskyřičná chuť

Do některých jižních vín se přidává k jejich konzervaci pryskyřice z borovice Pinus helepensis.

Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)