Slovník (CH)


, 512x4. duben 2016Chaptalizace

Zvyšování obsahu alkoholu ve víně cukřením moštů sacharózou nebo zahuštěným rektifikovaným moštem.

, 597x4. duben 2016Chlazení vína

V novodobé technologii vína se často užívá chladu: kryomacerace rmutu před lisováním nebo před nakvašováním modrých hroznů, chlazené kvašení ke snížení kvasné teploty na optimum, vychlazení vína k vys... více

, 498x4. duben 2016Chlebovina

Vůně a chuť vyzrálých vín připravovaných oxidativní technologií, jako tomu je např. u vín tokajských.

Zdroj: Velk vinask slovnk (publikovno se souhlasem autora)