print Vytisknout stránku

Chaptalizace

Zvyšování obsahu alkoholu ve víně cukřením moštů sacharózou nebo zahuštěným rektifikovaným moštem.

 


Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)