print Vytisknout stránku

Aroma vína

Aroma vína je soubor látek přírodního původu, které jsou obsaženy ve víně a které lze senzoricky zachytit při čichové a chuťové zkoušce. Jsou zpravidla těkavé a do vína přicházejí buďto jako: 1. primární z hroznů a moštu, 2. sekundární při zpracování, kvašení a zrání, 3. terciární biochemickými vazbami primárních a sekundárních, např. při dlouhodobém zrání vína v láhvi (ležácký buket). Aromatické látky ve vůni mohou být dobrým ukazatelem odrůdy, geografického původu, stáří vína a také jeho zdravotního stavu.

 


Zdroj: Velký vinařský slovník (publikováno se souhlasem autora)